•  

STRUKTUR ORGANISASI

  • Pusat Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pelayanan kepustakaan yang berada di bawah Rektor.
  • Pembinaan sehari-hari Pusat Perpustakaan dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.
  • Pusat Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.